Неділя, 21.10.2018, 11:02
Вітаю Вас Гість | RSS

Валківський районний центр туризму, краєзнавства, екскурсій учнівської молоді

Головна » 2014 » Липень » 15 » Статут Валківського районного ЦТКЕУМ
13:24
Статут Валківського районного ЦТКЕУМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XXXI сесії Валківської районної ради VI скликання від 26 листопада 2013 року № 629-VI

Голова Валківської районної ради __________Ю. Яцина


СТАТУТ

ВАЛКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


(нова редакція)


м. Валки

2013


1. Загальні положення

1.1. Валківський районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області (надалі – ЦТКЕУМ) - профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є туристсько-краєзнавчий, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками зі спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля.

ЦТКЕУМ здійснює навчання і виховання вихованців, учнів і слухачів у позаурочний та позашкільний час та в літній період.

1.2. Головними завданнями ЦТКЕУМ є:

- реалізація державної політики в галузі освіти через туризм,
краєзнавство, спорт та екскурсії;

- надання методичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження форм і методів туристсько – краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально – виховної роботи;

- створення умов для гармонійного розвитку особистості,
задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації
їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань,
стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток
краєзнавчо – дослідницької діяльності учнів;

- формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному
самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

- просвітницька діяльність;

- проведення іншої господарської та фінансової діяльності, що не суперечить діяльності ЦТКЕУМ.

1.3. ЦТКЕУМ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим

Статутом.

1.4. Мова навчання у ЦТКЕУМ - українська.

1.5. Повна назва ЦТКЕУМ: Валківський районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради

Харківської області.

Скорочена назва ЦТКЕУМ: Валківський районний ЦТКЕУМ.

1.6. ЦТКЕУМ створено 01.02.1994 року (розпорядження Представника Президента України у Валківському районі від 1лютого 1994 року № 23 «Про створення районного центру розвитку туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»).

2. Організаційно – правові засади діяльності ЦТКЕУМ

2.1. Засновником ЦТКЕУМ є Валківська районна рада.

ЦТКЕУМ перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району і за своєю організаційно-правовою формою належить до комунальної форми власності.

2.2. ЦТКЕУМ входить до мережі навчальних закладів системи освіти Валківського району та підпорядкований відділу освіти Валківської районної державної адміністрації.

2.3. ЦТКЕУМ є юридичною особою, має свою печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою.

2.4. Юридична адреса ЦТКЕУМ: Україна, 63021, Харківська область, Валківський район, смт. Ков'яги, пл. Жовтнева, буд. 1в, тел. 6-71- 00.

3. Організація позашкільної освіти у ЦТКЕУМ

3.1. ЦТКЕУМ працює за річним планом, затвердженим відділом освіти.

3.2. Структура та штати ЦТКЕУМ розробляються і затверджуються відділом освіти Валківської районної державної адміністрації у межах затверджених видатків на оплату праці.

3.3. ЦТКЕУМ здійснює навчально - виховну, організаційно – масову та інформаційно – методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток туристсько – краєзнавчої, екскурсійної та оздоровчої роботи з дітьми та учнівською молоддю.

ЦТКЕУМ організовує і проводить навчально-виховну роботу з вихованцями (учнями, слухачами) протягом навчального року в одновікових та різновікових групах за інтересами.

3.4. У ЦТКЕУМ можуть діяти гуртки, групи, секції та інші творчі об'єднання за видами туризму та спорту (пішохідний, лижний, водний, велосипедний, гірський, спортивне орієнтування тощо) і напрямами краєзнавства (історичне, географічне, літературне, археологічне, екологічне, фольклор та етнографія тощо).

3.5. У ЦТКЕУМ можуть організовуватись гуртки, групи та інші творчі об'єднання з підготовки юних екскурсоводів, юних суддів

змагань, юних топографів, юних гідрологів тощо.

3.6. До ЦТКЕУМ зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 6 до 18 років.

Приймання вихованців, учнів та слухачів до ЦТКЕУМ здійснюється протягом навчального року за їх бажанням та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на безконкурсній основі.

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до туристсько-краєзнавчих об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у ЦТКЕУМ.

3.7. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань ЦТКЕУМ становить, як правило 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

    окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором ЦТКЕУМ залежно від профілю, навчальних планів і програм, можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 чоловік.

3.8. Навчальний рік у ЦТКЕУМ починається з 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання.

3.9. Навчально-виховний процес у ЦТКЕУМ здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів та з урахуванням їх вікових особливостей.

Кожен вихованець (учень, слухач) має право займатися у кількох творчих об'єднаннях, змінювати їх протягом року.

3.10. У період канікул ЦТКЕУМ організовує поза розкладом і за окремим планом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку, з повним або змінним складом вихованців, учнів і слухачів, на туристсько-оздоровчих базах, у таборах, походах, експедиціях, змаганнях, табірних та навчально-тренувальних зборах тощо.

За результатами навчання ЦТКЕУМ може видавати вихованцям (учням, слухачам) відповідні документи про позашкільну освіту – свідоцтво присвоєння звання, розряду, категорії.

3.11. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання ЦТКЕУМ класифікуються за трьома рівнями:

- початковий - об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів туристсько-краєзнавчої діяльності;

- основний - це об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий - це об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, юних спортсменів-розрядників з туризму, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук України.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспектива діяльності творчого об'єднання, їх чисельний склад, обирається програма.

Зміст і річна кількість годин роботи відповідного гуртка, групи та іншого творчого об'єднання визначається навчальними планами і програмами. Керівник гуртка, групи та іншого творчого об'єднання самостійно обирає обґрунтовані форми, засоби і методи роботи з урахуванням рівня загальноосвітньої, фізичної і спеціальної туристської підготовки учнів, їх туристсько-краєзнавчого досвіду. Навчально - виховний процес ЦТКЕУМ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.

3.13. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в гуртках, групах та в інших творчих об'єднаннях. Індивідуальне навчання в ЦТКЕУМ організовується відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій становить для учнів: віком від 6 до7 років - 35 хвилин; старшого віку - 45 хвилин. Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначається режимом щоденної роботи закладу.

3.15. ЦТКЕУМ може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, на базі спортивних будівель, за місцем проживання дітей, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

3.16. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців, учнів і слухачів, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії ЦТКЕУМ може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами.

3.17. У випадках, передбачених законодавством України, ЦТКЕУМ має право надавати платні освітні послуги понад обсяги, визначені

навчальними планами і програмами.

3.18. З метою виявлення рівня вмінь, знань і навичок вихованців, учнів і

слухачів ЦТКЕУМ організовує і проводить організаційно-масову роботу з

використанням різних організаційних форм роботи: туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, олімпіади, виставки, експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі табірні збори, походи, екскурсії, змагання з орієнтування та інші форми роботи.

ЦТКЕУМ може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні навчальні заклади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.

У ЦТКЕУМ можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів туристсько-краєзнавчого спрямування.

3.19. Інформаційно-методична робота ЦТКЕУМ спрямована на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності творчих об'єднань з питань туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи, підготовку методичних рекомендацій за видами туризму і напрямами краєзнавства, посібників, туристсько-краєзнавчих маршрутів тощо, на пропаганду дитячо-юнацького туризму і краєзнавства.

ЦТКЕУМ надає інформаційно-методичну та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів району в організації позашкільної освіти.

4. Учасники навчально – виховного процесу в ЦТКЕУМ

4.1. Учасниками навчально - виховного процесу в ЦТКЕУМ є:

- вихованці, учні, слухачі;

- директор;

- педагогічні працівники;

- батьки або особи, які їх заміняють.

4.2. Вихованці, учні і слухачі ЦТКЕУМ мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування туристським спорядженням та інвентарем, навчально-виховною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою ЦТКЕУМ;

- участь у різних видах туристсько-краєзнавчої, навчально-виховної, науково-практичної та науково-дослідницької роботи, у змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах, експедиціях, оглядах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представництво в органах громадського самоврядування ЦТКЕУМ;

- вільний вияв поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці (учні, слухачі) ЦТКЕУМ зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись моральних етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитись до державного і громадського майна.

4.4. Педагогічні працівники ЦТКЕУМ мають право на:

- внесеннях керівництву та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм навчання закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями, слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, не заборонених законодавством.

4.5. Педагогічні працівники ЦТКЕУМ зобов'язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- давати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи диференційовано до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів;

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, учнів, слухачів;

- здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами моральних, етичних норм поведінки, вимог документів, що
регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, учнів і слухачів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,

загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватись Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань ЦТКЕУМ працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого директором.

Обсяг педагогічного навантаження у ЦТКЕУМ визначається директором закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Педагогічні працівники ЦТКЕУМ підлягають атестації, як правило раз у п'ять років відповідно до чинного законодавства.

Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування закладу;

- звертатися до органів управління освітою, керівника ЦТКЕУМ і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ЦТКЕУМ;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази
ЦТКЕУМ;

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. Управління ЦТКЕУМ

5.1. Керівництво ЦТКЕУМ здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівників кадрів освіти в порядку встановленому Міністерством освіти і науки України

5.2. Директор, педагогічні та інші працівники ЦТКЕУМ призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

Директор ЦТКЕУМ:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови підвищення фахового рівня

працівників;

- організовує навчально - виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,
якістю знань, умінь і навичок вихованців, учнів і слухачів.

- створює необхідні умови для здобуття вихованцями, учнями і
слухачами позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- забезпечує додержання прав вихованців, учнів і слухачів на захист
від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями, учнями, слухачами і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та для дисциплінарного стягнення
до працівників закладу;

- затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

- щороку звітує на загальних зборах колективу закладу про діяльність адміністрації;

- несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння закладу.

    Директор ЦТКЕУМ є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.
    Педагогічна рада ЦТКЕУМ:

- розглядає план роботи закладу, підсумки і актуальні питання
навчально - виховної, організаційно – масової та інформаційно -
методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп
та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно -
гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально - виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- розробляє рекомендації з питань організації навчального-виховного процесу;

- захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

- порушує клопотання про заохочування педагогічних працівників.

5.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану роботи

ЦТКЕУМ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.7. Органом громадського самоврядування ЦТКЕУМ є загальні збори колективу закладу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Повноваження зборів визначаються чинним законодавством.

6. Фінансово - господарська діяльність та матеріально -
технічна база ЦТКЕУМ

6.1. Фінансово-господарська діяльність ЦТКЕУМ здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань згідно з кошторисом та додаткових джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Додатковими джерелами формування коштів ЦТКЕУМ є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому чинним законодавством;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, благодійні надходження, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

Кошти, отримані ЦТКЕУМ з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

6.3. ЦТКЕУМ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, отриманими від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту виключно на покращення і розвиток матеріально – технічної бази та проведення культурно-масових заходів;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до
законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту
закладу.

6.4. Матеріально – технічна база ЦТКЕУМ включає будівлю ЦТКЕУМ, у якій розміщені кімнати дитячої туристичної бази, навчальні кабінети та інші приміщення; обладнання, нерухоме майно, малоцінний інвентар, що перебуває в його користуванні, вартість яких відображена в балансі.

Майно ЦТКЕУМ є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Валки Валківського району, використовується виключно для виконання статутних цілей і завдань. Операції з оренди, відчуженню майна ЦТКЕУМ проводиться виключно за рішенням сесії районної ради.

6.5. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти Валківської районної державної адміністрації.

7. Діяльність ЦТКЕУМ в
рамках міжнародного співробітництва

7.1. ЦТКЕУМ мас право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у порядку установленому чинним законодавством.

8. Контроль за діяльністю ЦТКЕУМ

8.1. Відносини ЦТКЕУМ із засновником будуються на засадах його підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності.

8.2. Державний контроль за діяльністю ЦТКЕУМ здійснюють Міністерство освіти і науки України та місцеві органи виконавчої влади.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ЦТКЕУМ є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. Контроль за окремими сторонами діяльності ЦТКЕУМ здійснюють контролюючі органи у відповідності до законодавства України.

9. Реорганізація і припинення діяльності ЦТКЕУМ

9.1. Припинення діяльності та реорганізації ЦТКЕУМ відбувається за рішенням засновника та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.2. При реорганізації ЦТКЕУМ вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступника.

9.3. ЦТКЕУМ вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення з державного реєстру.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ЦТКЕУМ.

 

 

Категорія: Публічна інформація | Переглядів: 26 | Додав: Metodist | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0